Polityka Prywatnosci

Polityka Prywatnosci

 Zaufanie, bezpieczeństwo i komfort klientów są najcenniejszymi dobrami w naszej firmy. Ochrona i prawidłowe wykorzystywanie powierzonych nam danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne. 


Ochrona danych – strona www.goc-harley-davidson.pl

Firma Game Over Cycles Stanisław Myszkowski z siedzibą pod adresem: ul. Ludwika Chmury 4, 35-213 Rzeszów, prowadząca autoryzowany salon Harley-Davidson przy ul. Chmury 4 w Rzeszowie, zbiera i wykorzystuje informacje na temat odwiedzających naszą stronę internetową oraz sklep online Klientów, w tym ich przedstawicieli prawnych (jeśli dotyczy), potencjalnych Klientów, uczestników konkursów zamieszczonych na stronie, osób wypełniających ankiety oraz formularze zapisów na jazdy testowe motocyklami, a także tych którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji na temat oferowanych przez nas produktów i usług. 

Polityka ta określa jakie informacje zbieramy i w jaki sposób te informacje są przez nas wykorzystywane. Korzystając z naszej strony internetowej lub podając nam informacje o sobie wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie i przekazywanie tych informacji, w tym poza swoim krajem zamieszkania, zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych.Jakiego rodzaju informacje zbiera Harley-Davidson Rzeszów i kiedy?

Możemy zbierać dane osobowe, gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych witryn internetowych, zapisuje dane na naszej witrynie internetowej, kontaktuje się z nami w celu uzyskania odpowiedzi, chce umówić się na jazdę próbną lub wypożyczyć motocykl, przekazuje swoje dane osobowe w celach gwarancyjnych lub uczestniczy w konkursie, promocji lub ankiecie Dane osobowe są niezbędne, abyśmy mogli zaoferować żądany produkt lub usługę.. Pozyskujemy informacje od naszych dealerów i dostawców w zakresie standardowego zarządzania dostawcami, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dla celów niniejszej Polityki prywatności, termin dane osobowe oznacza między innymi imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, płeć, datę urodzin lub osobiste zainteresowania. Niektóre z tych informacji klient przekazuje nam dobrowolnie wypełniając pola, które oznaczone są jako nieobowiązkowe. Przechowujemy dane o zainteresowaniu produktami i zakupach dokonanymi za pośrednictwem Internetu. O ile lokalne prawo tego nie zabrania, zebrane dane mogą łączyć się z danymi od naszych partnerów marketingowych lub innych, niepowiązanych firm.

 

W jaki sposób Harley-Davidson Rzeszów wykorzystuje zebrane dane osobowe?

Danych osobowych możemy użyć do następujących celów i w oparciu o następujące podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • Aby zrealizować żądaną usługę, taką jak jak wypożyczanie sprzętu lub jazda testowa, odpowiadanie na zapytania dotyczące naszych produktów, dealerów i wydarzeń, zapisywanie na rajdy, wycieczki lub wydarzenia Harley Owner Group oraz zarządzanie członkostwem w HOG.  

  W uzasadnionych celach biznesowych takich jak:

  • Aby zindywidualizować komunikację i poprawić jakość obsługi podczas kontaktu z nami

   Aby przeprowadzać konkursy i promocje oraz odpowiadać na zapytania 

   W celu umożliwienia nam dostarczenia użytkownikom wrażeń, produktów, usług i motocyklów najwyższej jakości 

   Aby dowiedzieć się więcej o osobistych preferencjach związanych z motocyklami i produktami  

   Aby przesyłać aktualizacje dotyczące programów członkowskich, korzyści i usług oraz polepszać obsługę uczestników tych programów  

   Aby ustanowić nasze prawa i umożliwić ich dochodzenie lub bronić się przed roszczeniami, lub w razie konieczności zapewnić bezpieczeństwo, chronić prawa i własność użytkownika, naszej firmy lub strony trzeciej 

 • Za zgodą użytkownika: 

  • Aby komunikować się za pomocą wiadomości e-mail, przesyłek pocztowych, telefonu (w tym automatyczne lub nagrane wcześniej komunikaty), wiadomości tekstowych lub innych środków w celu przekazywania informacji o produktach, usługach, konkursach i promocjach, aż do czasu, gdy klient powiadomi nas, że nie chce dłużej otrzymywać komunikatów promocyjnych. 

   dla innych celów, pod warunkiem, że otrzymamy od użytkownika konkretną zgodę w odpowiednim czasie.
   Zgodę zawsze można cofnąć wysyłając do nas wiadomość e-mail. Dane kontaktowe znajdują się pod adresem: https://rzeszow.hdbws.com/contact-us

 

W jaki sposób Harley-Davidson Rzeszów używa plików cookie i innych technologii śledzenia?

Harley-Davidson Rzeszów używa w witrynach internetowych technologii śledzenia (w tym plików cookie i znaczników pikselowych) w celu wysyłania dopasowanych reklam w imieniu naszym i innych reklamodawców w Internecie. Harley-Davidson Rzeszów może zbierać informacje o działaniach użytkownika w naszej witrynie internetowej i innych witrynach oraz informacje o działaniach użytkownika w kontekście naszych reklam i innych ofert promocyjnych w celu określenia, które reklamy będą wyświetlane w witrynach internetowych i w aplikacjach.

Więcej informacji na temat plików cookie znajdziecie na stronie:http://goc-harley-davidson.pl/cookie-policy

 

Z kim dzielimy się informacjami o Tobie?

Możemy dzielić się informacjami o Tobie w jednym z poniżej wymienionych celów:

- Harley Davidson Inc. i podmiotami zależnymi lub stowarzyszonymi oraz partnerami handlowymi będącymi dostawcami markowych produktów i usług Harley-Davidson,

- innymi autoryzowanymi dealerami Harley-davidson,

- dostawcami usług, którzy wykonują usługi w naszym imieniu (dostawcy usług IT oraz dostawcy usług pocztowych),

- naszymi partnerami biznesowymi, takimi jak agencje marketingowe oraz firmy trzecie w przypadku, gdy korzystasz z ich usług.

Możemy również podzielić się informacjami z podmiotami trzecimi, w tym organami władzy i sądami, do celów prawnych lub regulacyjnych w celu zapobiegania oszustwom lub na ewentualność sprzedaży bieżącej działalności handlowej.Czy możemy przekazać informacje poza granice kraju? 

Niektóre z „firm trzecich”, z którymi dzielimy się informacjami na Twój temat są spoza Unii Europejskiej i nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jak w naszym kraju. Tak czy inaczej, zastosowaliśmy środki bezpieczeństwa w celu ochrony przekazywanych informacji.

Reklama 

Gdy podasz nam swoje dane kontaktowe, możesz mieć możliwość otrzymania różnych biuletynów i innych materiałów promocyjnych od nas, a także od Harley Davidsona, Inc i jej jednostek zależnych (stowarzyszonych). Informacje te mogą obejmować, na przykład, dane na temat najnowszych produktów i usług, w tym ofert specjalnych Harley-­‐Davidson, którymi możesz być zainteresowany. 

Jak uzyskać dostęp do danych osobowych, zmodyfikować je lub usunąć?

Dane osobowe można przeglądać i modyfikować lub wycofać swoją zgodę, za pomocą naszej  strony internetowej. 

Można również zwrócić się bezpośrednio do nas z prośbą o udostępnienie danych osobowych, ich korektę lub aktualizację oraz, w granicach obowiązującego prawa, ich skasowanie bądź umożliwienie ich przeniesienia.  Aby skorzystać z tych praw i skontaktować się z nami,prosimy o kontakt na adres: salon@goc-harley-davidson.pl lub pod nr tel 17 7412 007.

W kazdym przypadku, gdy jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu realizacji swojego żądania, ma on prawo złożyć skargę u miejscowych władz zajmujących się ochroną danych osobowych.Jak Harley-Davidson Rzeszów chroni dane osobowe dzieci?

Harley-Davidson Rzeszów dba o dane osobowe i bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania przez nie z Internetu. Nigdy świadomie nie prosimy osób poniżej dozwolonego prawem wieku o udostępnienie nam danych osobowych bez możliwej do weryfikacji zgody opiekunów. Nasze witryny internetowe są adresowane do odbiorcy ogólnego i nie są przeznaczone dla dzieci.

 

Skąd wiadomo, że dane osobowe są bezpieczne?

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Harley-Davidson Rzeszów zapewnia fizyczne, elektroniczne, umowne, proceduralne i nadzorcze środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę poufności, integralności, bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych.

Do ochrony przesyłanych do nas danych używamy technologii SSL (Secure Sockets Layer). Stosujemy również procedury uwierzytelniania użytkowników i inne technologie zapobiegawcze w celu ochrony danych. Dostęp do danych osobowych mają tylko autoryzowani pracownicy Harley-Davidson Rzeszów oraz Harley-davidson Inc., którzy uzyskują dostęp do nich wyłącznie na potrzeby wykonywania swojej pracy oraz inne firmy, które są zobligowane do bezpiecznego przechowywania danych osobowych z zachowaniem poufności. Należy jednak zauważyć, że żadna technologia wysyłania lub przechowywania danych nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa. Z tego powodu, chociaż staramy się chronić otrzymane dane osobowe, nie możemy całkowicie zagwarantować ich bezpieczeństwa.

 

Jak długo Harley-Davidson przechowuje dane osobowe? 

Dane osobowe użytkownika są przez nas przechowywane nie dłużej, niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa oraz w celu, w jakim zostały one zebrane i zgodnie z przepisami polityki firmy dotyczącej zarządzania informacjami.

 

W jaki sposób Harley-Davidson informuje o zmianach Polityki prywatności?

Działalność Harley-Davidson Rzeszów lub zewnętrzne warunki prowadzenia działalności mogą ulec zmianie i, aby odzwierciedlić te zmiany, możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. W razie zmiany działalności lub innych okoliczności, o których zgodnie z prawem należy powiadomić, udostępnimy nową wersję Polityki prywatności na naszej witrynie internetowej.

 

Gdzie należy kierować pytania dotyczące Polityki prywatności?

Pytania lub zagadnienia dotyczące naszej Polityki prywatności i jej zastosowania, należy kierować drogą elektroniczną na adres: salon@goc-harley-davidson.pl
Po otrzymaniu pytania odpowiemy na nie w rozsądnym czasie.

 

Informacje dodatkowe 

Nigdy świadomie nie prosimy osób poniżej 16 roku życia o udostępnienie nam danych osobowych bez możliwej do weryfikacji zgody opiekunów. Nasze witryny internetowe są adresowane do odbiorcy ogólnego i nie są przeznaczone dla dzieci.

 

Jak skontaktować się z Harley-Davidson Rzeszów?

Aby zmienić preferencje dotyczące otrzymywania wiadomości promocyjnych lub korzystać z przysługujących praw zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, można skontaktować się z salonem Harley-Davidson Rzeszów za pomocą wiadomości e-mail. Przetwarzanie prośby użytkownika wysłanej za pomocą wiadomości e-mailem może potrwać do 10 dni, w trakcie których użytkownik nadal może otrzymywać komunikaty od Harley-Davidson Rzeszów.

 

Kontakt
E-mail: salon@goc-harley-davidson.pl

Listownie: Game Over Cycles Stanisław Myszkowski, ul. Ludwika Chmury, 35-213 Rzeszów